ACLS課程通過名單
主辦單位 社團法人台灣健康教育推廣協會 課程名稱 高級心臟救命術(ACLS)訓練課程
英文名稱 Taiwan Health Education Association 主持人 古瑞芳
聯絡人地址 台北市中正區信陽街26號3樓 英文名字 Jui-Fang KU
聯絡人 蘇靖榆 上課日期 112/08/05-06
聯絡人電話 (02)2331-5222 上課時數 16hr
學員通過名單
學員姓名 英文姓名 學員姓名 英文姓名
A-1 陳昱均 Yu-Chun CHEN C-1 陳立心 Li-Hsin CHEN
A-2 王郁琦 Yu-Chi WANG C-2 葉宜真 I-Chen YEH
A-3 黃佳宣 Chia-Hsuan HUANG C-3 雷月嬌 Yueh-Chiao LEI
A-4 彭麗縈 Li-Ying PENG C-4 彭韻蓁 Yun-Jen PENG
A-5 陳宜雅 Yi-Ya CHEN C-5 李光勝 Kuang-Sheng LEE
A-6 鄭羽辰 Yu-Chen CHENG C-6 潘惠凌 Hui-Ling PAN
A-7 林沛臻 Pei-Zhen LIN C-7 吳麗萍 Li-Ping WU
A-8 汪宛怡 Wan-Yi WANG C-8 吳靜雯 Ching-Wen WU
A-9 吳欣璇 Sin-Syuan WU C-9 黃月如 Yueh-Ju HUANG
A-10 余姿萱 Zi-Xuan YU C-10 盧孟鳳 Meng-Feng LU
A-11 高琬婷 Wan-Ting KAO C-11 蔡宣倪 Hsuan-Ni TSAI
A-12 高妤君 Yu-Chun GAO C-12 蔡裕群 Yu-Chun TSAI
B-1 陳鈺淇 Yu-Chi CHEN D-1 張庭瑋 Ting-Wei CHANG
B-2 沈昱辰 Yu-Chen SHEN D-2 詹健暘 Chien-Yang CHAN
B-3 鄭伊庭 Yi-Ting CHENG D-3 梁佑慈 You-Cih LIANG
B-4 楊芷綾 Zhi-Ling YANG D-4 陳艾美 Ai-Mei CHEN
B-5 鍾宜君 I-Chun CHUNG D-5 鄭玉滿 Yu-Man CHENG
B-6 趙欣慧 Xin-Hui ZHAO D-6 呂昱汝 Yu-Ru LU
B-7 陳雅盈 Ya-Ying CHEN D-7 呂宜宸 Yi-Chen LU
B-8 簡詩庭 Shi-Ting JIAN D-8 石鈺琪 Yu-Chi SHIH
B-9 游紫萱 Tzu-Hsuan YU D-9 陳正瑋 Jhen-Wei CHEN
B-10 張瑜容 Yu-Rong ZHANG D-10 林宣佑 Hsuan-Yu LIN
B-11 陳蓁蓁 Chen-Chen CHEN D-11 張為淳 Wei-Chun CHANG
共通過:46名